Контакт
Дейности
Начало Структура

СТРУКТУРА


 

 

"МЕТАЛОПАК" АД

Седалище и адрес на управление:
БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

ЕИК 102127798

Телефони за връзка:
0559 - 222 72; 0559 - 22489; 0559 - 221 01; факс: 0559 22287

Началото и поставено през 1961 година, като предмет на дейност е производството на студено-пресови изделия и метален амбалаж. От 1997 година предприятието е акционерно дружество, в което държавата притежава 20,19 % от акциите, а останалите 79,81% от дружеството са приватизирани. "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД притежава 51.%.

МЕТАЛОПАК АД ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА:

- тенекии и кутии за бяло саламурено сирене с вместимост 1, 2 , 4 , 5, 9 и 18 литра , изработени от двойнолакирана и литографирана бяла ламарина.
- Стоманени туби за течни горива и масла с вместимост 5, 10 и 20 литра, със защитно антикорозионно и бензиноустойчиво лаково покритие, изработени от качествена стомана с дебелина 0,8 мм.
- Метални варели с обръчи и зегове за съхраняване на течни, пастообразни и насипни продукти с вместимост 200литра и различни отвори.
- Поцинковани кофи за вода, за строителството и домакински нужди и вместимост 9 и 12 литра, изработени от ламарина с дебелина 0,55мм.
- Метални кофи за смет и вместимост 110 литра, предназначени за специализираните комунални автомобили.
ПРОДУКЦИЯТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВЪНШНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Опаковки и туби си изнасят в Сърбия и Македония, а домакински кофи- в Англия. Директният износ ще се увеличи с установяването но новите изделия, като опаковки за маслиново масло и евроварели. Най- големи потребители на изделията на дружеството у нас са предприятията за преработка на мляко и млечни продукти., от имическата промишлености комуналните фирми по чистотата.

Рразмер на основния капитал: 80 638 лв.
Дял на "Пълдин Холдинг" АД, гр. Пловдив: 51.30%
Предмет на дейност: производство на метални изделия- варели, туби, тенекии, кофи за вода и кофи за смет.

Изделието "Варели" се произвежда от два вида ламарина: черна и поцинкована и се използва за транспорт и съхранение на различни видове течни продукти. Изделието "Туби метални" се произвежда в три разновидности - 5, 10 и 20 литра, предназначени за транспорт и съхранение на горива. Тенекии за сирене - за задоволяване потребностите на млечната промишленост. Кофите за смет са предназначени за събиране на битови отпадъци. Кофите за вода се произвеждат в две разновидности 9 и 12 литра от поцинкована ламарина.

Оосновни пазари - произвежданите изделия задоволяват потребностите вътре в страната. Част от тях се изнасят като опаковка на продукт. Директен износ се прави чрез фирма износител за Англия.

Основни клиенти - ЕТ "Ботьо Ботев"- Бургас, ЕТ "Томи"- Варна, "АПИВЕТ"- Видин, "Лукойл"- Бургас, "Фармко"- Пловдив, "Сонико" Пловдив, "Дионисиеви"- Стара Загора, "Бургаскомерс"- Бургас, "Галакс"- София.

Основни доставчици - "ДАР- 1 97" - София, " Електроснабдяване", "Контакс".

Обемът на продажбите от продукция към 30.06.2005 г. е 570 хил. лв.
Номер и партида на вписване в търг. регистър: 5947/1991, том I страница 180 при Бургаски окръжен съд.

Вид, клас и брой на акциите, притежание на "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД: 20 684 поименни акции.