Контакт
Дейности
Начало Структура
СТРУКТУРА

 

 

"ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД

Седалище и адрес на управление:
БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, ул. "Брезовско шосе" № 176

ЕИК 822106213

Телефони за връзка:
032 - 953271; 032 - 95 41 69; факс: 032 - 946620

"Подемстроймаш" АД Е СЪЗДАДЕН ПРЕЗ 1963 година като предприятие за ремонт и производство на строителни и пътни машини . Днес държавният дял в него е 33 на сто, а останалитеакции се разпределят между "Пълдин холдинг" АД -68.36% и индивидуални акционери- 10 на сто. Дружеството е специализирано в ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ, МОНТАЖ И РАМОНТ на:

- мостови и портални едногредови кранове с товароподемност до12,5 тона, както и елементи за тях.
- Кранови колички с товароподемност до 100 тона
- Механизми за кулокранове
- Автокранове на шаси ШКОДА-ЕВРОПА с товароподемност 10 тона
- Грайфери и щабелни колички, елементи и възли за тях
- Метални конструкции, възли и съоръжения по документация на клиента с гарантирано качество. Продукцията на пазарджишкия завод НАМИРА ДОБЪР ПРИЕМ В НАД 20 СТРАНИ.

- Хидравлични и подвижни платформи за аерогарите / СНИМКИ /

От различни континенти- Европа, Азия, Америка и Африка. Особено активни и резултатни са контактите с фирмите - DIEXA - ИСПАНИЯ, MIZIA PARANCI -Италия, MBB-Германия, TIM-Франция, с форми от Русия, Белгия, Судан, Израел, Египет и др.

Дружеството разполага със съвременно ноу-хау и оборудване при производство, влага конструкции и съоръжения, отговарящи на международните изисквания. ПОДЕМСТРОЙМАШ АД гарантира безупречно качество и предлага на клиенттите повече удобства при работа и по-малко грижи при обслужването.

размер на основния капитал: 64 893 лв.
дял на "Пълдин Холдинг" АД, гр. Пловдив: 68.36%
предмет на дейност: производство и продажба на кранове, кранови компоненти, строителни машини, метални конструкции и други.

"основни пазари : външен - Германия
"основни клиенти:

- "МББ Лифтсистем"- Германия 66% от продажбите
- "Диекса" - Испания: 4% от продажбите
- " Балканско ехо"ЕООД-с.Кръвеник: 12% от продажбите

основни доставчици:

- "Ангел Стоилов 96" АД, гр. Пловдив: 22% от покупките
- "Анкофер"- Германия: 7% от покупките
- "Травъл Инвестмънт"ООД, гр.Пловдив: 11% от покупките
- "Ена Метал"ООД, гр. Пловдив: 9% от покупките
- ЕТ"Иванка Николова-Ники", Русе-11% от покупките

обем на продажбите от продукция и услуги за периода 01.01.2005 - 30.6.2005г. е 1404 хил. лева, а обема на други продажби е 52 хил. лева и общо приходите от продажби са 1456 хил. лв.

номер и партида на вписване в търг.регистър: решение по фирмено дело № 4224/1991 година, на Пазарджишкия окръжен съд том I, страница 52, раздел I

вид, клас и брой акции, притежание на "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД- 44 358 поименни акции.

 

Фирмата се занимава с търговия на съвременни модерни модели платформи, които намират отлично приложение по аерогарите.
Eдин от предлаганите модели за продажба е изложен по-долу.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-МАК-8.163
Тип на автомобила

Максимална скорост на придвижване на 1ЮМ - 60 км/ч

Минимален просвст
Минимална височсна на обслужване
Максимална височина на обслужване
Ширина на неподвижната стълба
Брой на стъпалата на неподвижната стьлба
Ширина на подвижната стълба
Брой на стъпалата на подвижната стълба
Размери на стъпалата:
- Ширина
- Височина
Размери на площадката:
- Ширина
- Дълбочина
Размери па подвижната площадка;
- Ширина
- Ход на площадката

- 100 мм
-2,4 м
- 5,6 м
- 1,34 м
1бр.
1,24 м ] 1 бр,
- 270 мм
- 200 мм
2,5 м
тт 2,13 м шах 2,28 м
2500 мм 500 мм

- 900 мм
Височина на парапета

Ход на хидравличните цилиндри;
1. Цилиндър -за удължавмане на стълбата - 3500 мм
2. Цилиндър за вдигане иа стьлбата - 750 мм
3. Цилиндър иа предните стабилизатори - 250 мм
4. Цилиндър иа задните стабилизатори - 250 мм

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Дължина - 6,85 м
Ширина - 2,7 м
Височина - 3,3 м
Тегло; на надстройката - 3300 кг
общо - 6500 кг
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО - 2005

ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТЪЛБАТА

Стълби-халогенни лампи 20 Вт. 12 V - 14 бр.
Захранващо напрежение - 12 V
Площадки-халогешш лампи 20 Вт. 12 V -4 бр.
Захранващо напрежение - 17 V
Прожектор 40 В г. 24 V - 1Г>р.
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
Максимално налягане - 17,5 Мра
Номинално налягане - 16 Мра
Тип на маслото лятно МХ-Л 32 БДС1. 14470-82
зимно МХ-В 32 БДС 14470-82
Количество - 35 л

"Подемстроймаш" АД разполага с технологии и апаратура за електродъгово заваряване в защитна газова среда и подфлюсово заваряване, извършвано от заварчици с висока квалификация и сертификация по стандарти TUF- Германия.

Ефикасен качествен контрол на влаганите материали и на готовите изделия се гарантира от наличните оторизирани лаборатории за химичен анализ, физични изчисления, както и лаборатория за безразрушаващ ренгенов, гама и ултразвуков контрол на заварочните съединения.

Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти и притежавайки последните нововъведения в областта на подемно-транпортните машини, метални конструкции и оборудване, отговарящо на изискванията на FEMи модерна екипировка.

"Подемстроймаш" АД гарантира безупречно качество, предлагайки повече комфорт и по-малко затруднения при техническата експлоатация.