Контакт
Дейности
Начало Структура
СТРУКТУРА

 

 

ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ ( ЗШМ) АД

Седалище и адрес на управление:
БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Асеновград гр. Асеновград 4230, ул. ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ № 144
тел.: 0331/69031, факс: 0331/63788
ЕИК 825400825

Акционерното дружество "Завод за шлифовъчни машини" ("ЗШМ" АД) е създадено през 1968 година в град Асеновград. В началото на съществуването си фирмата е специализирана в производството на заточни машини за металорежещи инструменти, като постепенно се внедряват и първите модели шлифовъчни машини.специализирано в производството на кръглошлайфовъчни и плоскошлифовъчни машини, както и за ремонт на широка гама от металорежещи машини, както и за ремонти на широка гама от металорежещи машини.

След първия етап на приватизацията почти половината от дяловете в него -47,3 на сто премина в частни ръце. ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД притежава - 33,15 % от дяловете на дружеството.

ЗШМ АД ИЗРАБОТВА И ПРЕДЛАГА
- Универсални шлифовъчни машини за кръгло и плоско шлифоване
- Специални шлифовъчни машини
- Новост в гамата са плоскошлифовъчните машини за ШПХ 30.63, ШПХ 30.80, ШПХ- 40.63, разработени от конструкторите на завода
- Дървообработващи машини
- Стоки за битаа

ИЗНОСЪТ Е ПРЕОБЛАДАВАЩ при реализацията на продукцията на ЗШМ АД. Изделията на предприятието са добре познати в Русия, Турция, Перу, Гърция, Мексико, Испания, Австрия, Германия, Полша, Сирия, Йордания, Египед, Судан.

ТЕНДЕНЦИИ

- Увеличаване на дела на сертифицираните компоненти и възли по международните изисквания(СЕ), което ще позволи резширяването на пазарите в страните от Европейския съюз.

- Създаване на дълготрайни контакти с чуждестранни форми за реализиране на продукцията на трети пазари, както и съвместно производство на отделни възли и детайли.